רישיון יצרן ותכנון מפעלים

ליווי מקצועי להקמת מפעלים וקווי ייצור, כולל עבור מסעדות, מרלו"גים, להגשה למשרד הבריאות. רישיון יצרן רשיון יצרן הוא מרכיב מרכזי בקבלת רישיון העסק. הרשיון מתקבל ממשרד הבריאות המחוזי האחראי על האיזור בו פועל המפעל. מהנדס או טכנולוג המזון לוקח חלק חשוב בתכנון המפעל על-פי הנדרש בחוקים ובתקנות השונות וכולל גם את תקני האיכות שהמפעל מעוניין […]