חוו"ד עד מומחה

חוו"ד מקצועית לתביעות ביטוח, בוררויות ועוד. אירועים שונים מביאים למחלוקת בין לקוח לבין גוף חיצוני, כגון: חברת ביטוח, רשויות ממשלתיות, לקוחות וכדו. תקלות מתרחשות כל הזמן. חלקן מהותיות וחלקן אינן ולכן חוו"ד מומחה מאפשרת לבחון האם השינוי שהתרחש למוצר, בין אם מוצר מוגמר או חומר גלם, הינו מהותי והמוצר אינו ניתן לצריכה ובכך לאמוד את […]