תקני איכות ובטיחות מזון

הכנה להסמכה וליווי מפעלים לתקני ISO, HACCP, BRC, GMP

משלב הכוונה ועד להתעדה

מהו תו תקן

תו תקן הינו למעשה תעודה שהארגון מקבל מטעם ארגוני התעדה מוסמכים (מטעם אירגוני תקינה בינ"ל) המאשרת שהארגון נבחן ונמצא כעומד בכל דרישות תו התקן הרלבנטי

למה צריך הסמכות לתקני איכות?

דרישת שוק: כיום, הדרישה מהשוק לתקני איכות הינה דרישה בסיסית. יצרן המעוניין להתקדם בשווקים הן ברמה הארצית והן ברמה הגלובלית חייב להיות בעל תווי תקן רלבנטיים.

מיתוג: תו התקן מגדיר את היצרן  כמי שעומד ב"דרישות סף" מוגדרות גבוהות, הן בהיבט של בטיחות מזון והן בהיבט של איכות מוצרים. במילים "פשוטות" : יצרן שמחזיק בתווי תקן נחשב כאמין. למעשה, תו התקן חיוני לכל חברה המעוניינת למתג עצמה גבוה.

התקשרויות אסטרטגיות: בכל התקשרות אסטרטגית מול מע' שיווק גדולות, מכרזים ממשלתיים ויצוא, נושא תקני בטיחות מזון ואיכות הינה דרישת סף.

"ללא גלוטן": יצרנים המעוניינים להצהיר על אריזותיהם "ללא גלוטן" חייבים גם להחזיק בתעודת GMP מטעם משרד הבריאות. ע"מ לקבל תעודת GMP על הארגון תחילה להחזיק בתקן HACCP (כתנאי מוקדם).

מה הערך המוסף לארגון/יצרן

מעבר לרשום לעיל, לתקני האיכות שהיצרן מאמץ לעצמו ישנם ערכים מוספים לארגון עצמו. נתייחס למס' נק' עיקריות:

  • הבטחה לתהליכי עבודה מסודרים ושיטתיים.
  • הבטחת מוצרים מוגדרים, אחידים ובטוחים לשימוש.
  • ניתוח שיטתי, מסודר ומתמשך של כל היבטי האיכות ובטיחות המזון הקשורים לייצור המוצרים ואספקתם.
  • שיטה סדורה לקבלת החלטות מושכלת, נכונה ומדויקת בארגון.
  • הגדרת תחומי אחריות וסמכות של כל פונק' בארגון.
  • הגדרת שיטה לבחינה עצמית מתמשכת תוך בחינת פרמטרים מדידים לבחינת יעילות ושיפור מתמיד של הארגון.

חלוקת התקנים

בתחום המזון ניתן בגדול לחלק ל- 2 סוגים: 

  • תקני איכות שהמוביל שבהם הינו תקן ה- ISO
  • תקני בטיחות מוצר שהעיקריים שבהם הינם : HACCP, ISO22000FSSC.