חוו"ד עד מומחה

חוו"ד מקצועית לתביעות ביטוח, בוררויות ועוד.

אירועים שונים מביאים למחלוקת בין לקוח לבין גוף חיצוני, כגון: חברת ביטוח, רשויות ממשלתיות, לקוחות וכדו.

תקלות מתרחשות כל הזמן. חלקן מהותיות וחלקן אינן ולכן חוו"ד מומחה מאפשרת לבחון האם השינוי שהתרחש למוצר, בין אם מוצר מוגמר או חומר גלם, הינו מהותי והמוצר אינו ניתן לצריכה ובכך לאמוד את הנזק הכלכלי.

נושא נוסף שמתרחש הוא כאשר ישנה מחלוקת בין רשות ממשלתית, כגון מס הכנסה, לבין לקוח. המחלוקת יכולה להתבטא בנושא פחת ייצור וכדו המשפיע על הפער בין כמות רכישות חומרי הגלם לבין כמות התוצר המופיע במכירות. הרשות יכולה לטעון כי קיימת העלמת דיווח של מכירות וכד' וכאן נדרש לבחון את הנושא טכנולוגית הן מבחינת התהליכים, השמדת סחורה שלא ניתן למוכרה מסיבות רגולטוריות או בריאותיות ועוד.

האירועים שונים ומגוונים, תחומי המוצרים הינם שונים וכאן היתרון של חברת פרוסולב כאשר נדרש לתת מענה בתחום מסויים אזי הצוות המגוון של החברה מאפשר לתת מענה ודו"ח מהיר, מדוייק ומתאים עבור פתרון המחלוקת בצורה מקצועית, במטרה למנוע ככל האפשר גרירת הנושא לבתי משפט וכדו שגורמים לעיכוב זמן משמעותי ולרוב גם לבזבוז משאבים רבים, לעיתים עד החלטה שלא כדאי להיכנס כלל לנושא.

דירקטורים – לחברה כמה בעלי תפקיד שעברו קורסים והסמכה לתפקידי דירקטור בטכניון ובאונ' בר-אילן לטובת ליווי חברות בתחום המזון.