10 השלבים לפיתוח מוצר מזון

מרעיון ועד המדף

בריף טכנולוגי והגדרת המוצר

.
.
.
.
.
.

הוכחת היתכנות ובדיקות רגולטריות

.
.
.
.
.
.

פיתוח אב טיפוס

.
.
.
.
.
.

תמחור מוצר

.
.
.
.
.
.

בחירת קווי ייצור/ ציוד

.
.
.
.
.
.

פיילוט על קו הייצור + התאמות

.
.
.
.
.
.

תוית ומפרט מוצר

.
.
.
.
.
.

תקני איכות רלבנטיים למוצר

.
.
.
.
.
.

תיקוף לאיכות מוצר וחיי מדף

.
.
.
.
.
.

בשעה טובה מיתוג, שיווק ותחילת מכירות